Jawapan lain bagi 1+1

Kalau 1+1=2, jawapan lain dia apa?

Jom cuba banyak lagi Teka Teki.